චිත්‍රපට / Movies

[movie][twocolumns]

vivo IPL 2017 විස්තර ඔබ ලගටම

ඔන්න අපේ ක්‍රිකට් පිස්සන්නට  ගේනවා පොඩි APP එකක් ඔයල දන්නවනේ තව ටික දවසකින් indian premier leauge  පටාන් ගන්නවා කියල ඉතින්  අපිට ලකුණු තත්වේ එහෙම දැනගන්න පුළුවන් පට්ට app එකක් තම මම ගෙනාවේ  විශේශේ තමා adfree කැමති අය ඉන්නවනම් බාගන්න පුළුවන් Features of this app :

* Complete coverage of all International cricket, ICC World Cup, ICC World T20, IPL, Champions League T20, Big Bash, CPL, Natwest T20 Blast and other major cricket tournaments. Tons of domestic cricket coverage too.
* Live cricket score updates and ball by ball text commentary that helps you visualize the action.
* Match Timelines and Twitter Timelines in the Commentary page (Match Center)
* Match alerts via push notification service – so that you don’t miss THE moment
* Latest cricket news and editorials – to keep you posted on the latest happenings.
* Current Matches page – To help you follow all live matches in one place.
* Upcoming matches – what’s up for tomorrow, next week, next month?
* Series Home – Complete coverage of any major series/tournament in one place.
* Results of recent matches – in case you want to look at the scorecard of a game that you recently missed.
* Series Stats and Overall Records – for the ones obsessed with numbers
* Photos – because a picture is worth a thousand words and all that.
* Differential sized Widgets – Bringing the game onto your home-screen.
* Player profiles – Cricket is all about the players – runs, wickets and everything else.
* Player and Team Rankings for ODIs, Tests, and T20Is.
* Points tables for all major tournaments – Which team is at the top and who will get knocked out?
* Share the score – Give score updates via sms/email or share the scores of Facebook/Twitter.
* Cricket On Twitter: Follow your favorite cricketers and commentators on Twitter.

Features of this mod :

* (Awesome) Material Design with new gorgeous icon
* Removed all types of ads (including Sponsored contents)
* Removed google & other analytics
* More faster and less data consuming than official app
* In-App updater of added for future MOD updates

Instructions :


* Simply Install apk

App Info :

Version Name & Version Code (Build) : 3.2.5 (1100325)
Package Name : com.cricbuzz.android
Updated on play store : 27 December 2016
Developed by : Cricbuzz.com
Required Android Version : 4.0.3 and up (API 15)
Original apk size : 4.46 MB
Mod APK size | MD5: 3.85 MB (40,41,999 bytes) | B080C7FEE34EDC864EFE8E334EA28DC7

Download Link (Apk):

 >>>>>>>>>>>

 

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :

ඔබගේ වටිනා කාලය වැය කරාට ස්තුතියි
Thank You For Your Support


පරිගණක ක්‍රීඩා / Games

[Games][bleft]